مجموعه یوگا برای چشم

برای حفظ بینایی خوب توصیه می کند. همانطور که خود یوگی ها می گویند، اگر از جوانی هر روز صبح و عصر این کار را انجام دهید، می توانید بینایی خود را تا سنین بالا حفظ کنید و از عینک استفاده نکنید.

قبل از اجرای مجموعه، در یک وضعیت راحت (ترجیحا روی تشک یوگا) بنشینید. ستون فقرات خود را صاف کنید. سعی کنید تمام عضلات (از جمله عضلات صورت) را شل کنید، به جز آنهایی که از وضعیت نشستن بدن پشتیبانی می کنند. مستقیم به دوردست نگاه کن؛ اگر پنجره ای وجود دارد، به آنجا نگاه کنید. اگر نه، به دیوار نگاه کنید. سعی کنید روی چشمان خود تمرکز کنید، اما بدون تنش بی مورد.

تمرین 1با دم عمیق و آهسته (ترجیحاً از معده)، به بین ابروها نگاه کنید و چشمان خود را برای چند ثانیه در این حالت نگه دارید. با بازدم به آرامی، چشمان خود را به حالت اولیه برگردانید و برای چند ثانیه ببندید. با گذشت زمان، به تدریج (نه زودتر از 2-3 هفته)، تاخیر در موقعیت بالایی را می توان افزایش داد (پس از شش ماه تا چند دقیقه).

تمرین 2 نفس عمیق بکشید، به نوک بینی خود نگاه کنید. چند ثانیه نگه دارید و با بازدم، چشمان خود را به حالت اولیه خود برگردانید. برای مدت کوتاهی چشمان خود را ببندید.

تمرین 3در حین دم، چشمان خود را به آرامی به سمت راست بچرخانید ("تمام راه"، اما بدون کشش زیاد). بدون مکث، در حین بازدم، چشمان خود را به حالت اولیه برگردانید. به همین ترتیب چشمان خود را به سمت چپ بچرخانید. برای شروع یک سیکل، سپس دو (پس از دو تا سه هفته) و در نهایت سه سیکل انجام دهید. پس از اتمام تمرین، چشمان خود را برای چند ثانیه ببندید.

تمرین 4در حین دم، به گوشه بالا سمت راست (تقریباً 45 درجه از عمود) نگاه کنید و بدون مکث، چشمان خود را به موقعیت اصلی خود برگردانید. در استنشاق بعدی خود، به گوشه پایین سمت چپ نگاه کنید و هنگام خروج چشمان خود را به موقعیت شروع بازگردانید. برای شروع یک سیکل، سپس دو (پس از دو تا سه هفته) و در نهایت سه سیکل انجام دهید. پس از اتمام تمرین، چشمان خود را برای چند ثانیه ببندید. تمرینات را از گوشه سمت چپ بالا شروع کنید

تمرین 5 ؛ در حال دم، چشمان خود را پایین بیاورید و سپس به آرامی آنها را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید و در بالاترین نقطه توقف کنید (ساعت 12). بدون مکث، بازدم را شروع کنید و به چرخاندن چشم ها در جهت عقربه های ساعت به سمت پایین (تا ساعت 6) ادامه دهید. برای شروع، یک دایره کافی است، به تدریج می توانید تعداد آنها را به سه دایره (در عرض دو تا سه هفته) افزایش دهید. در این مورد، شما باید بلافاصله دوم را بدون تاخیر پس از اولین دایره شروع کنید. پس از اتمام تمرین، چشمان خود را برای چند ثانیه ببندید. سپس این تمرین را با چرخاندن چشمان خود در خلاف جهت عقربه های ساعت انجام دهید. برای تکمیل مجموعه، باید کف دست (3-5 دقیقه) انجام دهید.

تمرین 6 پالمینگ. ترجمه شده از انگلیسی، "palm" به معنای کف دست است. بنابراین تمرینات بر این اساس با استفاده از این قسمت های دست انجام می شود. چشمان خود را با کف دست بپوشانید تا مرکز آنها در سطح چشم باشد. انگشتان خود را همانطور که می خواهید قرار دهید. اصل این است که از ورود نور به چشم خود جلوگیری کنید. نیازی نیست به چشمان خود فشار بیاورید، فقط آنها را بپوشانید. چشمان خود را ببندید و دستان خود را روی سطحی قرار دهید. چیزی خوشایند را به خاطر بسپارید تا کاملاً آرام شوید و از تنش خلاص شوید. سعی نکنید چشمان خود را به زور آرام کنید، کار نمی کند. به محض اینکه حواس شما از این هدف منحرف شد و در جایی از افکارتان دور شد، به طور غیرارادی، عضلات چشم خود را شل می کنند. گرمای جزئی باید از کف دست ساطع شود و چشم ها را گرم کند. چند دقیقه در این حالت بنشینید. سپس، به آرامی، به تدریج کف دست خود را باز کنید و سپس چشمان خود را به نور عادی بازگردانید.

مشاوره با چشم پزشک مجرب در مرکز پزشکی پریما مدیکا برای ست های انفرادی تمرینات چشم: برای دوربینی، نزدیک بینی، برای حفظ حدت بینایی.

پاسخ دهید