مارها حتی در واقعیت نیز موجوداتی ترسناک و ناخوشایند به نظر می رسند: آنها سمی هستند، به غیرمنتظره ترین مکان های خانه خزیده می شوند یا وقتی در طبیعت قدم می زنید درست زیر پای شما ظاهر می شوند.ادامه مطلب ...